DISCO ATTACK DISCO ATTACK

DISCO ATTACK

DISCO ATTACK @ Facebook

MEDIA/AKREDYTACJE

People

MEDIA/AKREDYTACJE

Jeżeli chcą państwo ubiegać się o akredytację na nasz festiwal prosimy o kontakt z nami.

  • W mailu prosimy zawrzeć informacje jakie medium państwo reprezentują oraz jaki jest cel akredytacji.
  • Termin nadsyłania zgłoszeń akredytacyjnych: 30.10.2019. Zgłoszenia przesłane po tym czasie, jak również składane w trakcie festiwalu NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE. 
  • O akredytację mogą się ubiegać wyłącznie przedstawiciele mediów: prasy, radia, telewizji, agencji informacyjnych i stron internetowych o tematyce muzycznej. 
  • Liczba wejściówek akredytacyjnych  jest ograniczona. 
  • Organizator ma prawo cofnąć przyznaną akredytację w przypadku naruszenia zasad korzystania z udzielonej akredytacji, jak również zakłócania porządku na terenie festiwalu oraz ma prawo do nie przyznania akredytacji bez podania przyczyny.